Informationsudvalget

Formål og opgaver

Informationsudvalget har til opgave at informere medlemmerne og omverdenen om, hvad der sker i HK Klubben samt skabe de ønskede relationer mellem medlemmer på Aarhus Universitet, klubbens bestyrelse og omverdenen.

På bestyrelsens årsmøde i efteråret 2012 drøftede tillidsrepræsentanter og suppleanter, hvilken strategi for kommunikation klubben fremadrettet skulle vælge.

Det blev aftalt, at iværksætte opstart af en ny hjemmeside, hvor medlemmer, nyansatte o.a. kan søge almindelige informationer. Disse skulle bestå i mere generelle oplysninger for vores faggruppe, dog fortrinsvis med udspring i forhold på AU. Der var også ønske om i et vist omfang at kunne bringe løbende nyheder vedrørende HK arrangementer, nyhedsbreve, lønforhandling m.v. - igen med afsæt i vores hverdag på Aarhus Universitet.  

Bestyrelsen besluttede at fastholde målrettet korrespondance til vores forskellige medlemmer via jævnlige emails - eksempelvis med aktuelle nyheder af relevans fra HK Stat, da mange medlemmer tilkendegiver et ønske om en sådan service, idet de ofte i hverdagen selv har svært ved at finde tid til at opsøge relevante tilbud og nyeste information via Googlesøgning og diverse hjemmesider.