Nyhedsbrev

Seneste nyhedsbrev fra HK-kontor, fælles tillidsrepræsentant

Godt nytår 2017 – nyt fra HK-klubbens bestyrelse

Kære medlemmer

HK-klubbens bestyrelse har besluttet, at langt den største del af kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne skal foregå via klubbens hjemmeside. Vi vil derfor bestræbe os på, at alt relevant lægges op her. Dette indlæg er hermed det første af slagsen i 2017.

Der følger samtidig med dette indlæg en liste over HK-klubbens bestyrelse, mødedatoer og referat fra generalforsamlingen i november 2016.

Klubben har konstitueret sig:

HK-klubbens bestyrelse har konstitueret sig på bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen d. 29. november 2016.

Bestyrelsen består nu af 14 tillidsrepræsentanter, 1 Hus TR i Emdrup samt kassereren. Derudover har vi 8 suppleanter.

Helle Colding Seiersen er klubbens formand og fælles TR, og Aase Pedersen stedfortræder for Helle.
Bestyrelsen konstituerede sig med fast ordstyrer, Jytte Gaardsted (HK), referent Charlotte Kler, logistikansvarlig Anne Overballe.

Bestyrelsen nedsatte flg. udvalg, og håber meget, at medlemmer ude omkring har lyst til at være medlem af de enkelte udvalg.

Henvendelser til:

PR-udvalg:                 Ivy Kirkelund ivykirkelund@au.dk
Aktivitetsudvalg:        Anne Overballe overballe@cc.au.dk
Kompetenceudvalg:    Aase Pedersen aasep@au.dk
Overenskomstudvalg: Helle Colding hcs@au.dk

Er der medlemmer som kunne tænke sig at der oprettes andre eller flere udvalg, kontakt da din TR.

Lønforhandlinger:

Om ganske kort tid går de årlige lønforhandlinger i gang. De fleste afdelinger er måske allerede informeret, men nedenstående i korte træk tidsplanen:

 

Uge 3-5Orientering fra ledelsen om lønforhandlinger samt tilbud om lønafklarende samtaler
Uge 6-7Ansøgningsskema, ansøgningsfrister, lister over TR mv. rundsendes til medarbejderne
Uge 6-9Lønafklarende samtaler
1. martsSidste frist for ansøgning om lønforbedring
3. aprilLønforhandlinger mellem TR og ledelse starter
31. majForhandlingerne afsluttes
JuniResultater meldes ud til medarbejderne

Jubilæumsfesten:

Vi er først nu ved at få armene ned efter den fantastisk jubilæumsfest, der blev afholdt på HK-klubbens 50 års fødselsdag den 17. november.

Bestyrelsen ligger inde med flere 100 billeder, og vi håber, at jubilæumsudvalget vil være med til at oprette en lukket facebookgruppe eller anden mulighed for at uploade billederne fra festen. Billederne skal dog først lige gås igennem – det håber vi også, at jubilæumsudvalget eller andre har lyst til at være med til.

Sidder du som almindeligt medlem med lysten til at oprette en facebookgruppe og være administrator, må du meget gerne henvende dig til Aase Pedersen på aasep@au.dk


Sygefravær:

Du skal som medarbejder være opmærksom på, at vi som TR ikke får besked fra HR om, når I indkaldes til evt. sygefraværssamtaler. Vi skal derfor opfordre dig til, at du straks henvender dig til din TR, hvis du sygemeldes i en længere periode. Især hvis sygemeldingen skyldes for stor arbejdsbelastning eller stress.
Du har mulighed for at tage en bisidder med til evt. sygefraværssamtaler du indkaldes til. Vi opfordrer dig til at medbringe din TR som bisidder.

I håbet om et snarligt dejligt og varmt forår

På HK-klubbens vegne

Helle Colding Seiersen
Fælles TR

 

Helle Colding Seiersen
TR for AU Kom, HR, Ledelse
Strategi og Forskning & Talent

Fælles TR for HK Kontor, Klinik
og Grafisk

International Coordinator
International Student & Staff Services

Direct phone: +45 871 52547
E-mail: hcs@au.dk
www.au.dk/ic

International Centre
Høegh-Guldbergs Gade 4
DK-8000 Aarhus C, Denmark

Aarhus University
Phone: +45 8715 1111
www.au.dk/en