Nyhedsbrev

Seneste nyhedsbrev fra HK-kontor, fælles tillidsrepræsentant

 

Kære medlemmer

Allerførst ønskes I et rigtigt godt nytår.

Jeg håber, at I har haft en god juleferie sammen med familie og venner, selv om det snart er længe siden.

Tadaaaaa HK-klubbens hjemmeside har fået nye webmaster. Et af medlemmerne har budt sig til, og tilbudt at hjælpe bestyrelsen med opdatering m.v. Det er jeg rigtig glad for, og i fremtiden vil siden være vores informationskanal til medlemmerne. Altså vil der – forhåbentlig – kommer færre mails til jer i fremtiden, og hjemmesiden vil derfor være stedet hvor I finder nyheder m.v. Men vi skal nok give jer et hint når der bliver lagt nye ting ud, men tjek gerne med jævne mellemrum.

Adressen er: http://hkklubben.au.dk/

I får hermed en lille nytårs hilsen, med lidt information om hvad bestyrelsen har foretaget sig i det forgange år – detaljer kan læses i referatet fra generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsens arbejde:  

Bestyrelsen har i 2017 afholdt 9 bestyrelsesmøder samt et 24-timers møde. På dagsordenen har bl.a. været intro til TR- og bestyrelsesarbejdet, nedsættelse af underudvalg bl.a. OK18-udvalg og kompetence udvalg. Klubben har også igen fået en elevansvarlig for elevklubben. Den elevansvarlige sørger for, at klubben har løbende kontakt med elever, at der holdes elevmøder m.v.

Bestyrelsen har også haft lønforhandlinger, kompetenceudvikling, lønstatistikker, overenskomstforhandlinger, 1. maj, kutyme fridage, persondataloven og flextidsregler på dagsordenen.


Emnerne på årets 24-timers møde var bl.a. introduktion til den Danske Model og fagbevægelsen, AUs personalepolitik og samarbejdet med ledelsen, hvor dekan Thomas Pallesen holdt oplæg med efterfølgende diskussion.  Bisidderrollen, TR-aftalen og SU-aftalen samt introduktion til årets lønforhandlinger var også emner. Seminaret blev afsluttet med oplæg om forhandlingsstrategi. 24-timers mødet er et vigtigt forum for TR’ere og suppleanter, da det både er intro til de nye i bestyrelsen, samt muligheden for at gå mere i dybden fagligt og lære hinanden bedre at kende.

Sygefravær:

Et andet stor emne bestyrelsen fokuserer på, er sygefravær og især langtidssygefravær, som skyldes stress og overbelastning. På hjemmesiden kan du finde vigtige informationer om dette.

Digitalisering:

Fremtidens AU bliver udfordrende. Universitetet er nedkommet med en kæmpe digitaliseringsstrategi, som vil kræve, at mange af vores jobs ændres, og at vi skal arbejde på en helt anden måde. Derfor har HK-klubben sammen med HK og Erhvervsakademi Aarhus, oprettet 2 kurser på hhv. diplom og akademi niveau, omhandlende digital projektstyring og digital projektledelse. Der er allerede nu stor søgning til kurserne, og det er vi meget glade for.

Hvad venter i 2018?

Studentermedhjælpere:

Noget af det vi tidligere, og også nu, har beskæftiget os med, er ansættelse af studentermedhjælpere. Dette både vedr. deres timeantal, hvilken overenskomst de skal aflønnes på og deres generelle rettigheder. Vi har derfor inviteret Studenterrådet samt nogle af de akademiske fagforeninger til stormøde i februar. Et er at vi ansætter rigtig mange studentermedhjælpere, for mange synes vi en gang i mellem, men dem som vi så ansætter, har krav på en ordentlig behandling og aflønning efter rette overenskomst.

Lønforhandlinger for nyansatte:

Vi kæmper også med at forhandle løn for nyansatte, idet vi ikke længere fra HR får tilsendt ansøgning og cv på potentielt kommende ansatte. Det svækker helt klart vores indflydelse, og er indirekte med til at holde lønningerne nede. Vi bruger – sammen med AC-klubben – en del kræfter på at få ændret denne procedure.

Besparelser i administrationen:

Bestyrelsen har også i 2018 fokus på de aktuelle emner på AU; nemlig digitalisering og besparelser i administrationen. Besparelseskravet på 2% fortsætter også i år, og vi ser det som en vigtig opgave for HK-klubben at sikre, at ledelsen planlægger besparelsen med rettidig omhu. Med en medarbejderskare på 11.000 mennesker, burde det kunne planlægges at man undgår afskedigelser, og i stedet forsøger at omplacere medarbejdere til vakante stillinger. Vi forsøger på bedste vis at være på forkant med udviklingen, men det kræver naturligvis at vi informeres rettidigt eller selv snuser eventuelle planer op. Det sidste er vi gode til.

Lønforhandlinger 2018:

Derudover står vi over for årets lønforhandlinger, som så småt går i gang i februar måned. Vi mangler stadig detaljer, men det skulle være givet, at man skal have ansøgt senest 15. marts 2018 for at komme i betragtning. Herom senere.

OK18:

Som de fleste nok ved, skal der forhandles ny overenskomst for de statsansatte her i foråret. Ind til videre lader forhandlingerne vente på sig. Stemningen mellem statens forhandler innovationsminister Sophie Løhde og fagbevægelsens forhandlere, er ikke den bedste, idet Sophie Løhde blandt andet har udtalt, at statens ansatte har haft en lønfest de seneste år. Det mener vores forhandlere nu ikke, og det tror jeg heller ikke vi kan nikke genkendende til. I øjeblikket venter vi på at der kommer afklaring af lærernes arbejdstid, inden de egentlige forhandlinger kommer i gang.

På listen af HK-krav til de kommende forhandlinger, er der fx krav om mærkbare lønstigninger til alle, en fritvalgsordning med valgmulighed mellem løn, pension og frihed og overenskomstdækning af fridage 5. juni, juleaftensdag og 31. december. Alle krav, som er blandt HK Stat-medlemmernes favoritter. Du kan læse meget mere om OK-forhandlingerne på https://www.hk.dk/omhk/enhedssider/stat-ok18?searchTagString=a8570bfb-2019-41eb-8377-9074bb0f25bc

Ovenstående er blot nogle af de ting vi som HK-klub og TR’ere kommer til at beskæftige os med det næste år. Men et er helt sikkert. Der kommer sikkert mange andre udfordringer, vi skal kaste os over. AU er heldigvis ikke en stillestående organisation – så helt at planlægge årets opgaver er svært.

Og husk som altid: kontakt din TR hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansættelse på AU.

På vegne af HK-klubben

Helle Colding Seiersen
Fælles TR HK


  

Helle Colding Seiersen
TR for AU Kom, HR, Ledelse
Strategi og Forskning & Talent

Fælles TR for HK Kontor, Klinik
og Grafisk

International Coordinator
International Student & Staff Services

Direct phone: +45 871 52547
E-mail: hcs@au.dk
www.au.dk/ic

International Centre
Høegh-Guldbergs Gade 4
DK-8000 Aarhus C, Denmark

Aarhus University
Phone: +45 8715 1111
www.au.dk/en