Overenskomst og Løn

Den seneste O.K.
aftale via HK

Overenskomst 2018

Kære alle

HK-klubbens bestyrelse på AU ville rigtig gerne have indbudt jer til møde om de kommende overenskomstforhandlinger i forbindelse med OK18. Desværre ville ledelsen ikke give fri til mødet i arbejdstiden. Vi vurderede derfor i OK18-udvalget, at der sandsynligvis ikke var så mange som ville bruge flex eller fri på et sådan arrangement, og har valgt ikke at gennemføre.

Mødet skulle omhandle de prioritering HK’erne her på AU ville have stillet af krav og ønsker til de kommende forhandlinger. Hvad er det egentlig vi helst vil indstille. Er det:

 - Mærkbare generelle lønstigninger

 - Mere betalt tid til kompetenceudvikling

 - Hæve de laveste lønninger først

 - Styrke arbejdsmiljøetFjern minipensionenMere frihed til seniorer

- Anciennitetstrin, så lønnen stiger i takt med hvor længe man har været ansat. Altså afskaffelse af Ny Løn

 - Eller noget helt tredje?

Selv om HK-klubben ikke afholder et OK18-møde på AU, har du alligevel mulighed for at give din holdning til kende.

Mandag den 15. maj afholder HK Stat Østjylland møde fra kl. 15.00 til 16.30, hvor alle medlemmer
kan møde op og komme med bud på krav til OK18. 

Du har også mulig for at gå ind og registrere dine ønsker på www.hk.dk/stat/ok18

Her har du muligheden for at krydse de fire prioriteringer af, som betyder mest for dig. På siden kan du også læse om hele forløbet af en OK-forhandling og hvad der sker hvornår.

https://www.hk.dk/~/media/dokumenter/om%20hk/sektorer/stat/ok18/ok18_folder_web_1.ashx

Sidst, men ikke mindst, er du også velkommen til at kontakte din lokale TR og give din mening til kende.

Vi håber, at du har lyst til at være med til at sætte dagsordenen. Det er din overenskomst og din fremtid det handler om.

Med venlig hilsen
HK-klubbens bestyrelse