Nyhedsbrev

Seneste nyhedsbrev fra HK-kontor, fælles tillidsrepræsentant

Kære medlemmer af HK

Hermed en lille sommerhilsen fra din fælles TR.

Året 2020/2021 vil gå over i verdenshistorien, og I ved alle hvorfor.

Det seneste år har budt på mange udfordringer i forhold til hjemsendelse, hjemmearbejde, genåbninger, nedlukninger og delvis genåbning. Jeg ved at rigtig mange af os har lært meget om os selv, og hvad det vil sige at være omstillingsparat. Nogle af jer har været rigtig meget på arbejde når det har været muligt, og andre af os har stort set ikke være på AU i over et år.

Vi har lært, at de fleste af os sagtens kan arbejde delvist hjemme fra med de fleste af vores opgaver. Og faktisk er vi ret gode til det, og er ret effektive når vi selv kan planlægge og være fleksible. Det har været rigtig godt for nogle.

For andre har det været en stor udfordring at være hjemme. Især den totale nedlukning sidste forår var ved at tage pippet fra især mange af børnefamilierne. Pludselig var man både entertainer, lærer, hjemmearbejdende og måske var manden/konen også hjemme med al den virak det giver. Det var en prøvelse.

Mange af de som ikke har familie, har været ramt af ensomhed og nogle har savnet det sociale fællesskab, det også er at være på arbejde. Og det skal vi huske. Det er også en vigtig del af vort arbejdsliv, og derfor håber jeg også, at når vi når august, så er det atter muligt at få en hverdag op at stå bestående af både fysisk tilstedeværelse på AU, fleksibilitet i forhold til hjemmearbejde og ikke mindst at vi igen ses til møder og sociale fællesskaber. Det er vigtigt at vi ikke glemmer det sidste.

Og ja, spørgsmålet om fortsat mulighed for hjemmearbejde spøger hos rigtig mange. Og der arbejdes med det i såvel de lokale samarbejdsudvalg (LSU) og på Hovedsamarbejdsudvalget. Der er nedsat grupper som skal være med til at forme ”Fremtidens arbejdsplads på AU” og der indgår også muligheden for hjemmearbejde.

Jeg er helt sikker på, at ledelsen på AU også har sandet, at de altså godt kan regne med, at der arbejdes igennem og vi er effektive hvad enten vi sidder på en AU Campus eller der hjemme ved spisebordet.

Jeg vil gerne takke jer alle for den fleksibilitet og omstillingsparathed vi som HK’ere har udvist i det forløbne år til gavn for AU. Der er arbejdet igennem og vi har vist stort ansvar – det giver respekt fra ledelsen.

Jeg vil selv gå på sommerferie om 4 timer, og vil ønske jer alle en fantastisk sommer – i ind- og udland. Og så mødes vi forhåbentlig igen til en ”almindelig” tilværelse i august.

 

Rigtig god sommer!

Hilsen

Helle

 

Helle Colding Seiersen
HK TR for AU Uddannelse, AU HR, AU IT,

Forskning & Eksterne Relationer,
Universitetsledelsens Stab, Erhverv & Innovation og

Center for Universitetspædagogik
Fælles TR for HK Kontor, Klinik og Grafisk
Tlf. 8715 2547/23382057
hcs@au.dk

http://hkklubben.au.dk/

 

 

 


September 2019

Efteråret er lige om hjørnet, og dermed også forskellige arrangementer og informationer som jeg vil dele med jer.

Generalforsamling i HK-klubben: Årets generalforsamling i HK-klubben afholdes den 28. november fra kl. 10.30 (endeligt tidspunkt følger). Vi håber i år, at generalforsamlingen også indeholder en gæsteoptræden af en person, som er relevant set i forhold til vores faggruppe.

Der er desuden valg af tillidsrepræsentanter og evt. suppleanter. Generalforsamlingen afholdes traditionen tro i Aulaen og Vandrehallen. Sæt X i kalenderen allerede nu.

Nyt fra Aktivitetsudvalget: Aktivitetsudvalget har været samlet, og har store planer for os, hvilket er rigtig dejligt. Første arrangement er en juleudflugt til Den Gamle By med efterfølgende spisning. Det bliver torsdag den 5.12. Reserver allerede nu datoen. Invitation, tilmelding m.v. følger.

For nogle år siden afholdt Aktivitetsudvalget også denne tur, og den var så stor en succes, at der måtte hele to arrangementer til. Aktivitetsudvalget har også planer og Bowling & Bøf i marts/april, en tur til København med besøg i Tivoli og Folketinget i august/september, julebanko i december og der er også allerede ideer til aktiviteter i 2021.

Jeg håber, at rigtig mange vil bakke op om Aktivitetsudvalgets arrangementer.

Lokale aktiviteter: Har I lyst til at arrangere et møde, et oplæg, en udflugt for medlemmerne lokalt i jeres afdeling, er det også en mulighed. Det kan være for medlemmer i et administrationscenter, institut, vicedirektørområde eller kolleger på tværs som I samarbejder med, er også en mulighed. Vi har lidt penge på HK-klubbens budget, og vil så gerne have, at de bruges på medlemmerne. 

Jeg har derfor udarbejdet et fakta-ark med et eksempel på hvordan man kan gøre, samt et skema til udfyldelse, hvis I ønsker at afholde et arrangement. I er meget velkomne til at kontakte jeres TR eller fælles TR, hvis I har spørgsmål.

Kompetencefonden: I har sikkert allerede fundet ud af, at den gamle kompetencefond er nedlagt, og en ny har set dagens lys. kompetenceudvikling.dk/den-statslige-kompetencefond.

De største ændringer er: - man søger direkte ved kompetencefonden - der kan ikke søges til grupper. Dog kan man individuelt i en gruppe søge hver især, og evt. få en bevilling. Det kræver man er fra samme medarbejdergruppe f.eks. HK og har samme leder. - medfinansiering behøver ikke nødvendigvis være i form af penge, men kan også være arbejdsgiverbetalt frihed til deltagelse i kompetenceudvikling - HK har udarbejdet en positivliste med kurser der automatisk bliver behandlet hurtigt. Ønsker man et kursusforløb der ikke er på listen, er sagsbehandlingstiden lidt længere. - der er ingen faste ansøgningsfrister – man kan søge løbende. Se mere specifikt for HK-medlemmer her: www.hk.dk/karriere/uddannelse/den-statslige-kompetencefond

HK-klubbens bestyrelse: HK-klubbens bestyrelse holder møde med 6 ugers intervaller – ca.

De næste møder er planlagt til 22. oktober (ordinært møde), 5. november (vedr. generalforsamling). Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, og mødedatoer for de næste 6 måneder kalendersættes.

Har du emner, du gerne vil have bestyrelsen skal tage op, er du velkommen til at kontakte fælles TR.

Med venlig hilsen

Helle Colding Seiersen

Fælles TR, HK

tlf. 2338 2057

hcs@au.dk

 


Kære medlemmer

Allerførst ønskes I et rigtigt godt nytår.

Jeg håber, at I har haft en god juleferie sammen med familie og venner, selv om det snart er længe siden.

Tadaaaaa HK-klubbens hjemmeside har fået nye webmaster. Et af medlemmerne har budt sig til, og tilbudt at hjælpe bestyrelsen med opdatering m.v. Det er jeg rigtig glad for, og i fremtiden vil siden være vores informationskanal til medlemmerne. Altså vil der – forhåbentlig – kommer færre mails til jer i fremtiden, og hjemmesiden vil derfor være stedet hvor I finder nyheder m.v. Men vi skal nok give jer et hint når der bliver lagt nye ting ud, men tjek gerne med jævne mellemrum.

Adressen er: http://hkklubben.au.dk/

I får hermed en lille nytårs hilsen, med lidt information om hvad bestyrelsen har foretaget sig i det forgange år – detaljer kan læses i referatet fra generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.

Bestyrelsens arbejde:  

Bestyrelsen har i 2017 afholdt 9 bestyrelsesmøder samt et 24-timers møde. På dagsordenen har bl.a. været intro til TR- og bestyrelsesarbejdet, nedsættelse af underudvalg bl.a. OK18-udvalg og kompetence udvalg. Klubben har også igen fået en elevansvarlig for elevklubben. Den elevansvarlige sørger for, at klubben har løbende kontakt med elever, at der holdes elevmøder m.v.

Bestyrelsen har også haft lønforhandlinger, kompetenceudvikling, lønstatistikker, overenskomstforhandlinger, 1. maj, kutyme fridage, persondataloven og flextidsregler på dagsordenen.


Emnerne på årets 24-timers møde var bl.a. introduktion til den Danske Model og fagbevægelsen, AUs personalepolitik og samarbejdet med ledelsen, hvor dekan Thomas Pallesen holdt oplæg med efterfølgende diskussion.  Bisidderrollen, TR-aftalen og SU-aftalen samt introduktion til årets lønforhandlinger var også emner. Seminaret blev afsluttet med oplæg om forhandlingsstrategi. 24-timers mødet er et vigtigt forum for TR’ere og suppleanter, da det både er intro til de nye i bestyrelsen, samt muligheden for at gå mere i dybden fagligt og lære hinanden bedre at kende.

Sygefravær:

Et andet stor emne bestyrelsen fokuserer på, er sygefravær og især langtidssygefravær, som skyldes stress og overbelastning. På hjemmesiden kan du finde vigtige informationer om dette.

Digitalisering:

Fremtidens AU bliver udfordrende. Universitetet er nedkommet med en kæmpe digitaliseringsstrategi, som vil kræve, at mange af vores jobs ændres, og at vi skal arbejde på en helt anden måde. Derfor har HK-klubben sammen med HK og Erhvervsakademi Aarhus, oprettet 2 kurser på hhv. diplom og akademi niveau, omhandlende digital projektstyring og digital projektledelse. Der er allerede nu stor søgning til kurserne, og det er vi meget glade for.

Hvad venter i 2018?

Studentermedhjælpere:

Noget af det vi tidligere, og også nu, har beskæftiget os med, er ansættelse af studentermedhjælpere. Dette både vedr. deres timeantal, hvilken overenskomst de skal aflønnes på og deres generelle rettigheder. Vi har derfor inviteret Studenterrådet samt nogle af de akademiske fagforeninger til stormøde i februar. Et er at vi ansætter rigtig mange studentermedhjælpere, for mange synes vi en gang i mellem, men dem som vi så ansætter, har krav på en ordentlig behandling og aflønning efter rette overenskomst.

Lønforhandlinger for nyansatte:

Vi kæmper også med at forhandle løn for nyansatte, idet vi ikke længere fra HR får tilsendt ansøgning og cv på potentielt kommende ansatte. Det svækker helt klart vores indflydelse, og er indirekte med til at holde lønningerne nede. Vi bruger – sammen med AC-klubben – en del kræfter på at få ændret denne procedure.

Besparelser i administrationen:

Bestyrelsen har også i 2018 fokus på de aktuelle emner på AU; nemlig digitalisering og besparelser i administrationen. Besparelseskravet på 2% fortsætter også i år, og vi ser det som en vigtig opgave for HK-klubben at sikre, at ledelsen planlægger besparelsen med rettidig omhu. Med en medarbejderskare på 11.000 mennesker, burde det kunne planlægges at man undgår afskedigelser, og i stedet forsøger at omplacere medarbejdere til vakante stillinger. Vi forsøger på bedste vis at være på forkant med udviklingen, men det kræver naturligvis at vi informeres rettidigt eller selv snuser eventuelle planer op. Det sidste er vi gode til.

Lønforhandlinger 2018:

Derudover står vi over for årets lønforhandlinger, som så småt går i gang i februar måned. Vi mangler stadig detaljer, men det skulle være givet, at man skal have ansøgt senest 15. marts 2018 for at komme i betragtning. Herom senere.

OK18:

Som de fleste nok ved, skal der forhandles ny overenskomst for de statsansatte her i foråret. Ind til videre lader forhandlingerne vente på sig. Stemningen mellem statens forhandler innovationsminister Sophie Løhde og fagbevægelsens forhandlere, er ikke den bedste, idet Sophie Løhde blandt andet har udtalt, at statens ansatte har haft en lønfest de seneste år. Det mener vores forhandlere nu ikke, og det tror jeg heller ikke vi kan nikke genkendende til. I øjeblikket venter vi på at der kommer afklaring af lærernes arbejdstid, inden de egentlige forhandlinger kommer i gang.

På listen af HK-krav til de kommende forhandlinger, er der fx krav om mærkbare lønstigninger til alle, en fritvalgsordning med valgmulighed mellem løn, pension og frihed og overenskomstdækning af fridage 5. juni, juleaftensdag og 31. december. Alle krav, som er blandt HK Stat-medlemmernes favoritter. Du kan læse meget mere om OK-forhandlingerne på https://www.hk.dk/omhk/enhedssider/stat-ok18?searchTagString=a8570bfb-2019-41eb-8377-9074bb0f25bc

Ovenstående er blot nogle af de ting vi som HK-klub og TR’ere kommer til at beskæftige os med det næste år. Men et er helt sikkert. Der kommer sikkert mange andre udfordringer, vi skal kaste os over. AU er heldigvis ikke en stillestående organisation – så helt at planlægge årets opgaver er svært.

Og husk som altid: kontakt din TR hvis du har spørgsmål i forbindelse med din ansættelse på AU.

På vegne af HK-klubben

Helle Colding Seiersen
Fælles TR HK


  

Helle Colding Seiersen
TR for AU Kom, HR, Ledelse
Strategi og Forskning & Talent

Fælles TR for HK Kontor, Klinik
og Grafisk

International Coordinator
International Student & Staff Services

Direct phone: +45 871 52547
E-mail: hcs@au.dk
www.au.dk/ic

International Centre
Høegh-Guldbergs Gade 4
DK-8000 Aarhus C, Denmark

Aarhus University
Phone: +45 8715 1111
www.au.dk/en